top of page
Hand Massage

Muskel- och ledsättning har sina rötter i finsk tradition. Det är en varsam men effektiv mobilisationsbehandling som klarar av ett flertal muskuloskeletala problem. Den är den äldsta fortfarande använda behandlingsmetoden som används

av terapeuter över hela Finland.
Målet med mobilisationsbehandlingen är att återställa personens vitala funktioner genom att behandla obalanser och avvikelser i hens kropp. Den kinetiska kedjan i det muskuloskeletala systemet behandlas med hjälp av rörelser i kroppen och lemmarna. Då man rättar obalanser och problem i kroppen återhämtar sig blodcirkulationen och vävnadsvätskorna, neurala funktionerna och hela energisystemet till sin naturliga nivå.
Grunden av behandlingen är att människokroppen är en strukturell och funktionell helhet och skall därmed behandlas som sådan. Terapeuten har som målsättning att i början av behandlingen definiera roten till problemen och analysera ändringarna som detta har orsakat i balansfaktorerna: leder, ligament, muskler och ben. Efter det (åter)balanseras det muskuloskeletala systemet genom mobilisering av leder, förbättring av rörligheten i leder, muskler och ligament, eventuell ärrvävnad mjukas upp, nerver frigörs från kläm, och cirkulationen av blod och vävnadsvätskor normaliseras.

Det här är en grundläggande och smärtfri behandling som passar alla!
Med Kalevala ledsättning har man nått utmärkta resultat vid behandling av:

• Problem med nedre extremiteter: Differenser i benens längd, felaktiga ställningar/funktioner i fötterna, knäna eller höften
• Problem i nedre ryggen: Smärta i ländryggen (t.ex. ischias smärta) och fel hållning/funktion av ryggrad,

korsben, bäcken och SI-led
• Skolios (speciellt barn och unga vuxna)
• Problem i övre ryggen: Felaktiga ställningar/ funktioner i ryggraden och problem i vitala funktioner orsakade av detta (t.ex. arytmi, andfåddhet och högt blodtryck)
• Problem med övre extremiteter: Tennisarmbåge, axelsmärtor och frusen axel
• Problem i huvud-, nacken- och axelområdet: Huvudvärk orsakade av spänningar eller bettanomalier, ansiktssmärtor och synproblem, yrsel, huvudvärk och migrän

Genom avslappning av mjukvävnad och mobilisering av lemmarna och ryggraden är det möjligt att främja ett även mer grundläggande helande (t.ex. i de inre organen, andningsorganen, ämnesomsättningen och de neurala funktionerna)

bottom of page